recession_united_states_world_depression
Dunia sekarang sedang menghadapi satu cabaran ekonomi yang getir

Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi)

      Menurut pandangan ISLAM : ekonomi ialah satu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan tuntutan sejarah Islam sama ada di peringkat perolehan, penggunaan atau pengurusan sumber untuk kebaikan diri, masyarakat dan negara dari segi rohani dan jasmani bagi mendapat keredaan Allah s.w.t.

Adam Smith

      Berbeza dengan maksud yang diterjemahkan oleh pandangan barat tentang sistem ekonomi iaitu kajian sains sosial tentang bagaimana sumber – sumber ekonomi yang terhad digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Adam Smith menyatakan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa dengan memusatkan perhatian kepada sebab-sebab kebendaan daripada kemakmuran seperti hasil industri dan pertanian. Marshall pula menyatakan ekonomi sebagai ilmu tentang kehidupan manusia berhubung bagaimana mendapatkan pendapatan dan cara menggunakannya.

Asas yang ditekankan dalam sistem ekonomi Islam bukan sahaja keuntungan semata-mata tetapi terdapat aspek yang tersangat penting untuk diamalkan iaitu nilai-nilai akhlak dan keadilan. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah S.A.W juga seorang peniaga yang berjaya kerana akhlaknya yang jujur dan amanah.

Barat memahami perkataan harta dengan hak mutlak setiap individu manakala dalam islam harta memberi makna nikmat daripada Allah kepada manusia yang bersifat sementara.  Barat mementingkan keuntungan semata-mata dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadikan ekonomi barat tidak seimbang dan tidak sesuai untuk diamalkan.Muamalat yang diamalkan oleh Islam juga membuktikan bahawa islam adalah agama yang adil dalam urusan berkaitan sosial dan masyarakat. Terdapat beberapa elemen penting dalam sistem ekonomi yang diamalkan dengan cara yang salah, justeru mengundang masalah yang sedang berlaku sekarang, diantaranya ialah system kewangan, perbankan, zakat, faedah, insuran dan lain-lain lagi. Dalam artikel yang serba ringkas ini terdapat 2 perkara yang akan diterangkan.

Zakat vs  Bayar Bunga (Faedah)

Surah At-Taubah: 103

Ambillah zakat dari sebahagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.

Ringkasan mengenai zakat

Menurut M.A. Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

Berbeza dengan pandangan barat yang menjadikan golongan kaya semakin kaya dan golongan miskin akan semakin ditindas(harta bersifat mutlak). Zakat diwajibkan dalam Islam hanya untuk membersihkan harta yang dimiliki dan memberikan sebahagian harta yang merupakan nikmat dai Allah kepada orang yang memerlukan. Pandangan barat pula menjadikan ‘zakat’ dibayar secara berlebihan dan tidak mengikut syariat Islam dan membawa kepada riba(diharamkan dalam jual beli).

Konsep zakat sangat berkait rapat dengan perbezaan sistem ekonomi dalam Islam dan barat. Oleh sebab itu, pengamalan ekonomi kapitalis akan mempercepatkan muflis dan kemusnahan dan semestinya ia menjadi punca krisis ekonomi dan kewangan kebelakangan ini.

Perbankan islam vs perbankan konvensional

Sistem perbankan termasuk dalam elemen terpenting dalam bidang ekonomi. Sistem yang kita lihat runtuh sekarang ini ialah sistem kewangan dan perbankan yang telah wujud selama berabad-abad. Mengapa keruntuhan ini berlaku sekarang dan tidak sebelum ini, tidak apabila sistem telah diperkenalkan atau tidak lama selepas? Dan mengapa ia berlaku kepada yang paling kaya dan negara-negara yang paling berkuasa di dunia?

Pada peringkat ini mata wang menjadi terbuka kepada manipulasi oleh peserta pasaran. Peniaga-peniaga mata wang mencari mereka(peserta pasaran) dengan mudah boleh menukar nilai mata wang dari segi kadar pertukaran dengan jualan besar-besaran dan belian.

Selain membuat keuntungan besar daripada perdagangan mata wang, didapati bahawa negara-negara yang mata wang telah menurunkan nilai akan mengalami kegawatan politik, ekonomi dan sosial. Mereka dan orang-orang mereka boleh menjadi sangat miskin.

International Monetary Fund

Kuasa-kuasa Barat melihat ini peluang untuk mengawal negara-negara membangun. IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia telah digunakan untuk tujuan ini. Dengan menggunakan syarat-syarat untuk pinjaman oleh IMF / Bank Dunia, negara-negara dalam kesusahan boleh dipaksa untuk menyerahkan kawalan politik dan ekonomi kepada kuasa-kuasa Barat.Negara-negara yang diimprovisasi ini juga membolehkan bank-bank Barat dan kapitalis untuk membeli semua perniagaan di negara-negara penghutang pada harga yang sangat murah kerana mereka semua telah dibuat hampir bankrap atau muflis oleh penurunan nilai mata wang mereka.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan oleh itu kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dikawal dan dipandu agar berjalan seirama dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi merupakan sebabahagian dari mu’amalah dan harus didasarkan atas aqidah yang benar, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlaq atau bermoral. Kegiatan ekonomi hanya akan mampu membawa kepada falah selama dilaksanakan berdasarkan aqidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikemukakan “Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinanmu, tetapi lebih mengkhawatirkan akan kemewahan duniawi yang kamu peroleh. Lalu kamu saling berlomba mengadakan persaingan diantara sesama sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu dan telah diberikan kemewahan juga. Hal itu akan membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka”. Allah juga berfirman dalam Alquran: “Siapa yang menghendaki keuntungan duniawi saja, maka kami berikan keuntungan itu kepadanya, dan dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kelak”.(QS.Al-Syura {42}:20)[11]

Akhir kalam, diharap artikel yang serba ringkas ini dapat memberi pengetahuan tentang perbezaan yang terdapat dalam ekonomi Islam dan barat. Imam Hassan Al-Banna menyebut dalam Risalah Taalim bahawa Islam adalah agama yang syumul, mencakupi seluruh fenomena kehidupan. Jika ada selok belok kehidupan kita yang terhindar dari nilai agama pastinya akan mengundang keburukan lebih banyak dari kebaikan.

SUMBER RUJUKAN

https://fastnote.wordpress.com/beza-antara-ekonomi-islam-dengan-ekonomi-kapitalis/

Irshafinah Binti Jamaludin
Tahun 3
Kuliah Perubatan
Universiti Ain Shams

Ahli Jawatankuasa Tertinggi
Timbalan Ketua Biro Ekonomi (BIKON)
PERUBATAN Cawangan Ain Shams 2014/2015

 KENYATAAN Artikel ini ialah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pendapat PERUBATAN Online.