Assalamualaikum Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Yang Maha Pengasih dan yang telah mengurniakan pelbagai nikmat yang memungkinkan kita bernafas dan hidup di atas muka bumi yang luas ini.  Selawat dan…
Continue Reading »