Masa hadapan negara, di tangan kita.    Politik dalam Islam Ungkapan ‘as-Siyasi’ adalah diambil daripada perkataaan ‘sasa’, kata nama pelaku ialah ‘saais’ dan kata nama terbitan ialah ‘siasah’ yang bermakna…
Continue Reading »