Perang Arab-Israel 1973 Perang Yom Kippur, Perang Ramadan, ataupun Perang Oktober juga dikenali sebagai Perang Arab-Israel 1973, adalah peperangan antara kesatuan negara Arab yang diketuai oleh Mesir dan Syria…
Continue Reading ยป