Dunia sekarang sedang menghadapi satu cabaran ekonomi yang getir Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang…
Continue Reading »