Penubuhan PERUBATAN Cawangan

2006:
PERUBATAN Cawangan Mansurah (PCM)
PERUBATAN Cawangan Tanta (PCT)
PERUBATAN Cawangan Iskandariah (PCI)
Organisasi PERUBATAN Zaqaziq (OPZ)

2010:
PERUBATAN Cawangan Zaqaziq (PCZ)

2012:
Organisasi PERUBATAN Universiti (OPU) Kaherah
Organisasi PERUBATAN Universiti (OPU) Ain Shams
Organisasi PERUBATAN Universiti (OPU) Al-Azhar

2013:
PERUBATAN Cawangan Kaherah (PCK)
PERUBATAN Cawangan Ain Shams (PCS)
PERUBATAN Cawangan Al-Azhar (PCA)

Barisan Pimpinan Semenjak OPU Ain Shams