co-medteam-web-version
[Unit Medical Team : ‘Blue Team in Action’]

Berikut merupakan barisan Ahli Jawatankuasa Unit Medical Team bagi sesi 2016/2017.
Unit ini bertanggungjawab dalam menyelaraskan seluruh hal ehwal urusan Unit Medical Team PCS di bawah pantauan ‘Health Academy’ dan Biro Akademik PCS.

” Coaching Towards Holistic Muslim Professionals ”

Unit Medical Team,
Health Academy,
Biro Akademik (BCAD),
PERUBATAN Cawangan Ain Shams (PCS) 2016/2017