TIMBALAN PENGERUSI
PERUBATAN Cawangan Ain Shams 2015/16