[PERTANDINGAN KARYAWAN TERBAIK]

HARAPANKU

Dapatkah kudidik diri ini

Menjadi penyejuk mata hati

Harapan tulus ummi dan abi

Menjadi penyelamat akhirat nanti

 

Dapatkah kudidik diri ini

Menjadi teman yang dirindu

Saling mencintai kerana Ilahi

Membentuk peribadi muslimah sejati

Dapatkah kudidik diri ini

Menjadi seperti yang dicari

Bidadari dunia idaman hati

Membantu perjuangan sayap kiri

 

Dapatkah kudidik diri ini

Menjadi ibu yang dinanti

Buat membina dan mengukuh peribadi

Para mujahid dan srikandi Ilahi

Dapatkah kudidik diri ini

Menjadi seperti yang diingin hati

Hamba sejati takutkan Ilahi

Kerana cintaNya kurela mati

NAMA PESERTA : Nurul Fatihah binti Roslan
Kuliah Perubatan
Tahun Dua
Universiti Ain Shams

KOMEN JURI
-Karya seperti ini sepatutnya perlu bijak bermain simbol dan perlambangan. Itu kelebihan karya sastera. Ia patut memberi makna yang pelbagai dan mendalam.
-Dari segi gaya bahasa, ada kaedah repitisi digunakan iaitu Dapatkah ku didik, yang menariknya sajak ini penggunaan asonansi dan aliterasi, sekaligus membacanya ada lirik-lirik irama tersendiri, dari segi metafora dan hiperbola tidak dapat dikesan, pengunaan sinkof ku
 Biasa saja sebab mungkin terlalu terus terang tanpa perlambangan

 

PERTANDINGAN KARYAWAN TERBAIK

UNIT KARYA
BIRO PENERBITAN DAN PENERANGAN
PERUBATAN CAWANGAN AIN SHAMS 2014/2015

 KENYATAAN
Ini bukan karya asal penulis yang dihantar kerana telah melalui proses pengeditan